CURSUS

cyclone.jpg

STICHTING ARTLESS

is een open en inspirerende omgeving waarin kennis maken met en verdieping zoeken in de hedendaags beeldende kunst voorop staat.

DUS: 

Heb je interesse en de behoefte om je te ontwikkelen binnen de beeldende kunst maar (nog) niet de mogelijkheden om een reguliere academie te volgen, dan biedt Stichting ARTLESS daarvoor verschillende programma’s aan.

Programma 1: Diverse disciplines komen hierin aan de orde. In kleine groepen (max.12 pers.) wordt gewerkt naar aanleiding van opdrachten. Gemaakt werk wordt besproken op zowel technische als inhoudelijke kwaliteiten, eigen fascinaties en onderwerpen zijn de uitgangspunten. Dit Progamma  bestaat uit 20 lessen verdeeld over 4 verschillende blokken. Elke blok van 5 lessen wordt geleid door een andere docent. De lessen worden voornamelijk s'avonds door de week gegeven. De rooster loopt van eind September tot Mei. (zie "AGENDA")

Samen met de 20 lessen wordt ongeveer 20 bijeenkomsten waarin film vertoningen, discussie avonden, lezingen en museum bezoek wordt gratis aangeboden voor alle Artless deelnemers. (zie "CAVE TALK")

De kosten van de 20 lessen en 20 open avonden  in Programma 1 (2016/2017) bedragen 750,- euro (incl. 21% BTW).

Programma 2: Herein wordt uitgegaan van een grotere mate van zelfstandigheid en inzicht in persoonlijke thematiek van de deelnemers.Dit programma kan dienen als voorbereiding op een vervolgstudie of als start voor zelfstandig kunstenaarschap. Voor deze lessen kan de student inschrijving voor diverse gastlessen, workshops and projecten groepen. (zie "LUWTELOOS" en "EVENTS")

De kosten voor deze lessen zijn afhankelijk van de specifiek lessen. De kosten zijn meestal  tussen de 75,- en 175,- euro (incl 21% BTW).

Beide programma’s zijn zeer flexibel en gericht op de individuele mogelijkheden en eisen van de deelnemers. Eind Augustus hebben wij kennismakings gesprekken met alle belangstellingen. Bij deze gesprek kijken wij samen naar een selectie van u werkzaamheden en leggen wij precies uit hoe wij te werk gaan en wat ons doelen zijn. Te gelijktijd kunnen wij van U horen wat jou interesse en behoeftes zijn. U kunt tot eind Augustus aanmelding voor dit kennismaking gesprek (zie "CONTACT")

In principe is iedereen welkom bij ARTLESS. De kennismakings gesprekken zijn GEEN toelating maar een middel om samen zeker te zijn dat ARTLESS voldoet aan jou interesse, behoeften en verwachtingen. 

Alle docenten en gastdocenten zijn beeldend kunstenaars die naast hun beroepspraktijk werkzaam zijn aan verschillende academies. (zie "DOCENTEN")

Naast deze programma’s organiseert Stichting ARTLESS lezingen, excursies en tentoonstellingen en geeft de mogelijkheden om initiatieven van deelnemers uit te werken.

Voor aanmelding en / of meer informatie zie "CONTACT" voor email en telefoon.

 

 

 

 

 

STICHTING ARTLESS

is an open and inspiring space where your interest in all the diverse aspects of contemporary art and art practice are dealt with.

SO:

If you feel the need to investigate and develop your talents and interests in regard to the many various disciplines in contemporary art but do not have the means, desire, time or money to follow a university / academy program than Stichting ARTLESS offers a great alternative.

Program 1: In this program all the various disciplines are dealt with. In small groups of max. 12 persons students are given assignments. In most cases the works are done at home and brought to the class. The works are then discussed and analayzed in regard to technical and thematic aspects. The students specific interests and artistic "languague" serve always as the starting point. This program consists of 20 lessons divided into 4 individual blocks. Each block of 5 lessons has a different teacher. The lessons are given in most cases in the evening. They begin in September and end in May. (see "AGENDA")

Besides the 20 lessons there are 20 evenings in which relevant film, discussions , lectures and museum visits are offered. These meetings are free and open to all Artless participants. (see "CAVE TALK")

The costs for the 20 lessons and 20 open evenings in Program 1 are 750,- euro. (incl. 21% tax)

Program 2: This program assumes a more advanced degree of independance and development of a personal themes. This program is an excellent preparation for eventual admitance to an academy or as a serious development as a independent working artist. In this program students can participate in workshops, project groups and lessons given by guest teachers. (see "LUWTELOOS" AND "EVENTS") 

The costs for these lessons depend on the nature of the different classes and projects. The costs are mostly vary between 75,- and 175 euro (incl. 21% tax).

Our goal is to make both programs as flexible and personal as possible. The capacities and wishes of the participants are always the central theme. In August we have a personal meeting with interested students. The students are asked to bring a selection of their work. During this meeting we describe in more detail how the Artless lessons are structured and why. At the same time you have an opportunity to tell us more about what you expectations, interests and needs are. You can sign up for this introduction until August (see "CONTACT") 

Everyone is welcome to ARTLESS. The introduction meeting is NOT an admissions examination but rather an opportunity to be certain that ARTLESS is the right place for you to develop your interests, needs and expectations.

All the teachers and guest teachers are practicing visual artists who are also some of the finest teachers on the faculty of academys throughout the Netherlands and also international academys.

Besides these programs STICHTING ARTLESS also organises lectures, excursions and exhibitions. We also encourage and support individual initives of the participants.

If you are interested in applying for one of the ARTLESS programs or would like more information feel free to contact us aby email or telephone. (see "CONTACT")